YDS Kursu

Akademik Tercüme

Sınav hazırlık programlarındaki ilk amacımız gelen kursiyeri kendi seviyesine en uygun gruba deneyimli hocalarımızın da yardımıyla en kısa sürede en üst düzeyde gramer ve kelime bilgisi ile okuma-anlama becerileri kazandırmak ve hedeflediği puanlara ulaştırmaktır. Bu bağlamda kursiyerlerimiz ilk başvuru sırasında homojen sınıflar oluşturmak amacıyla bir seviye belirleme sınavına tabi tutulmaktadır.Sınıflarımız 6-8 er kişilik gruplar halinde veya birebir olarak yapılmaktadır. Eğer son 3 yıl içerisinde kursiyerin girmiş olduğu bir YDS veya YÖKDİL puanı var ise ayrıca seviye sınavına girmesi gerekmez.

 

Kursiyerler seviyelerine göre Temel Hazırlık, PRE-YDS ve YDS olmak üzere 3 aşamalı programlardan en uygun olanına yerleştirilmektedir. Temel hazırlık programına başlayan bir kursiyer, başlangıçta alması gereken temel gramer ve kelime bilgileri ile PRE-YDS’ye hazır hale getirilir. İkinci bölüm olan PRE-YDS programında ileri düzeye kadar gramer bilgisi ve okuma becerileri kazandırılarak son bölüm olan YDS’ye başlayacak düzeye gelmiş olur. YDS bölümünde ise artık kursiyerimiz gerekli tüm gramer bilgilerini öğrenmiş, önceki bölümlerde kazandığı kelime dağarcığıyla YDS metinlerini büyük bir oranda anlayacak seviyeye gelmiş olarak başlar. Tek eksiği YDS sınavında çıkacak soru türlerini tanımaması ve hangi soru türünde hangi yöntemleri kullanması gerektiğini bilmemesidir. Son bölüm olan YDS kısmında ise bu yöntemler öğretilir, her bir soru tipinden zengin soru bankamızdan yüzlerce soru çözerek pratik kazandırılır. Her hafta yapılan YDS denemeleriyle kursiyerin seviyesi öğrenci takip sistemimize kaydedilerek her kursiyer bireysel olarak konu bazında takip edilir. Bu bölümün son haftasında yapılacak iki deneme sınavının kritiği uzman öğretmenimiz tarafından yapılır.

 

YDS kurslarımıza kayıtlı tüm öğrencilerimize kullanacakları kaynaklar kurumumuz tarafından temin edilmektedir.

Program kapsamında, tüm YDS kursiyerlerimize eğitimin sonuna kadar sağlamış olduğumuz ders saatleri dışındaki eğitim, bireysel öğrenci takip sistemi , ve süresiz danışmanlık desteği diğer kurumlarla farklarımızdan bir kaçıdır.

YDS NEDİR?

YDS, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan, yabancı dil seviyesini gramer ve kelime bilgisi ağırlıklı olmak üzere akademik seviyede ölçen bir okuma sınavıdır. Geçmişte ÜDS, KPDS, TUS olarak gerçekleştirilen dil sınavları ÖSYM tarafından birleştirilerek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) adı altında uygulanmaktadır.

YDS Sınavına Kimler Başvurabilir?

Yüksek lisansa başvurmak isteyen lisans programı öğrencileri ve lisans mezunları akademik kariyer hedefleyen, Doktora, Doçentlik ve Sanatta Yeterlilik sınavına girecek adaylar, Yurt dışında öğrenim görmüş olup diploma denkliği almak isteyenler, Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca yurt dışında yükseköğretim programını bitirip, diploma denkliği almak isteyen adaylar, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek adaylar, Kamu kurumlarının talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen kamu personelleri veya KPSS’ye girecek adaylar, yabancı dil tazminatından faydalanmak isteyen ve yurt dışı görevlendirilmesi sebebi ile yabancı dil seviyesini belgelemek isteyen kamu personelleri, YDS sınavına başvurabilirler.

 

YDS’de Puan Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

YDS toplam 80 sorudan oluşmaktadır, her soru 1,25 katsayısı ile çarpılarak 100 puan üzerinden değerlendirilir.

 

YDS Sınavı Ne Zaman Yapılmaktadır?

YDS sınavı ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki kez uygulanmaktadır. Başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM sitesinden takip edilmelidir.

 

 

YDS Sınavı Soru Dağılımı Nasıldır?

YDS sınavı akademik gramer, kelime bilgisi ve çeviri sorularıyla genel olarak okuduğunu anlama üzerine uygulanan bir sınavdır. YDS, konularına göre;

Vocabulary 6 Soru
Grammar 10 Soru
Cloze Test 10 Soru
Sentence Completion 10 Soru
Translations 6 Soru (3 İNGİLİZCE-TÜRKÇE, 3 TÜRKÇE- İNGİLİZCE)
Reading 20 Soru
Dialogue Completion 5 Soru
Restatement 4 Soru
Paragraph Completion 4 Soru
Irrelevant Sentence 5 Soru