Patent Tercüme

Akademik Tercüme

Patent Tercümesi

Bir ticari veya sınai buluşun, belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkının bir şahsa veya firmaya verilmesine patent denir. Buluşu yapılan bir sitemin ya da ürünün tüm hakları patent sahibine ait olur ve her şey patent koruması kapsamına dahildir.

Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün pazarlanması, çoğaltılması, satışı ve bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belge ve unvandır. Araçlar, makineler, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri, patent koruması dahilindedir.

Buluş haklarının çevirisi yapılacak dilde de aynı hakları kapsaması ve bu nedenle çevirisinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması çok önemlidir. Eskişehir Özçelik Yeminli Tercüman bürosu olarak, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı patent tercümesine büyük önem veriyoruz.

Patent Tercümesi alanında temel olarak verdiğimiz hizmetlerimiz;

  • Mühendislik
  • Mekanik
  • Farmasötikler
  • Tıbbi Cihazlar ve Makineler
  • BT Kimya
  • Havacılık
  • Otomotiv